Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre: A weboldal böngészésével, a weboldalon vagy más módon történő megrendeléssel, tanfolyamra, workshopra való jelentkezéssel, szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

1 . A DOKUMENTUM HATÁLYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) kiterjed Dénes Klaudia Judit (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://denesklaudia.hu/ weboldalra, (a továbbiakban: Weboldal) domain nevek összes aloldalára és az összes aldomain nevére (ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az aldomainek aloldalaira.

Az ÁSZF az említett oldalakra látogató valamennyi felhasználóra (a továbbiakban: „Megrendelő”) a weboldal használatára vonatkozóan irányadó szabályokat, tartalmaz.  Magában foglalja a weboldalon keresztül elérhető oktatási célú kurzusra, tanfolyamra és workshopra, előadásra történő online és egyéb módon történő jelentkezést.„Szolgáltatás”),vonatkozó felhasználó jogokat és kötelezettségeket.

A Weboldalra látogatással, illetve a Szolgáltatásra történő jelentkezéssel a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF-et nem fogadja el, Szolgáltatásra nem jelentkezhet, illetve azon nem vehet részt.

A Weboldal szolgáltatásait 16. életévét be nem töltött természetes személy nem veheti igénybe.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2023. 07. 29- től visszavonásig.

2 . A SZOLGÁLTATÓK ADATAI:

A szolgáltató megnevezése: Dénes Klaudia Judit EV.
Adószáma: 55725806-1-42
Székhelye: 1146 Thököly út 177.

A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: denes.klaudia.judit@gmail.com

Számlatulajdonos: Dénes Klaudia Judit.
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10403181-86768685-82671006

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

NetMasters Europe Kft.
Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
Mobil: +36 30 923 4646
Fax: +36 1 700 2727
Email: szia@netmasters.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: E- mail: info@denesklaudia.hu

3 . REGISZTRÁCIÓ (JELENTKEZÉSEK, FELIRATKOZÁSOK)

A Szolgáltatók nem felelnek a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért. Amennyiben a Megrendelő hibás adatokkal küldte el jelentkezését, vagy megrendelését a Szolgáltatók elérhetőségén: e-mailben jelezheti.

A regisztráció során megadott adatokat a Megrendelő azonosítására, valamint a számla kiállítása céljából kezeli a szolgáltató.  Az adatok pontosítását a Megrendelő e- mailen kérheti a Szolgáltatótól.

A Megrendelő kijelenti, hogy az általa megadott e- mail cím céges, üzleti használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szolgáltatótól.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Megrendelő feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje.

A Szolgáltatók fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket, jelentkezéseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a Megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

4 . ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A honlapon közzétett árak a végső fogyasztói árak, bruttó árként értendőek. A Megrendelő az aktuális feltételekkel és áron vásárolja meg az adott szolgáltatást. Jelentkezéskor, illetve átjelentkezéskor az aktuálisan érvényben levő árakat kell figyelembe venni! Lehetséges fizetési módok: Készpénz, banki átutalás (előre utalás).

Ajándékozás: Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást.  Az ajándékok nem válthatók pénzre.

5 . JELENTKEZÉSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kijelenti, hogy saját felelősségére vesz részt tanfolyamokon vagy rendezvényen. A Megrendelő a tanfolyam/rendezvény ideje alatt az általa okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik.

5.1. TANFOLYAMOK

5.1.1.

  1. a) A képzési szintbe való bekapcsolódás feltétele:
  2. életév betöltése

Nincs elvárt iskolai végzettség,

Nincs előzetesen elvárt szakmai végzettség

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket, jelentkezéseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a Megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

  1. b) Egyéb feltételek: a részvételi díj befizetése valamint a befizetést visszaigazoló e-mail beérkezése a jelentkezőhöz
  2. c) Az aktuálisan elérhető tanfolyamok a https://denesklaudia.hu oldalon találhatóak.

d.) Kijelentem, hogy tudomásul vettem, hogy

A tanfolyam nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, az egészségügyi ellátást, a workshopon elhangzottakat információként kezelem, de semmilyen felelősség nem terheli az oktatót.

5.2. JELENTKEZÉS LEMONDÁSA

5.2.1.PONT

A Megrendelő jogosult élő tanfolyam/rendezvény napját megelőző 14. napig a jelentkezési szándékát elektronikus, írásos formában (e-mailben) visszamondani, és befizetését visszakérni. Ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja a (első részlet, előleg vagy a képzés) díjának 90%-át. A Megrendelő által igénybe vett élő tanfolyam/rendezvény /szolgáltatás árának 10%-t kezelési költségként számolja el a Szolgáltató. Kapcsolódó szerződéspont:

Átjelentkezési feltételek: 1. verzió: és Átjelentkezési feltételek 3. feltétel, illetve Árak, fizetési feltételek

5.2.2 PONT

Amennyiben a Megrendelő az élő tanfolyamot/rendezvényt megelőző 14. napon mondja vissza a jelentkezési szándékát elektronikus, írásos formában (e-mailben), jogosult a befizetését visszakérni. Ekkor a Szolgáltató visszautalja (első részlet, előleg vagy a képzés) díjának 50% -át, kivéve amennyiben kógens (eltérést nem engedő kötelező) jogszabály a teljes összeg visszautalását írja elő – utóbbi esetben a teljes összeg visszautalásra kerül. A Megrendelő által igénybe vett élő tanfolyam/rendezvény /szolgáltatás árának 50%-t kezelési költségként számolja el, mivel a tréninget, rendezvényt a le nem mondott jelentkezésére tekintettel szervezi. Kapcsolódó szerződéspont:

Átjelentkezési feltételek: 2. verzió: és Átjelentkezési feltételek 3. feltétel, illetve Árak, fizetési feltételek

5.2.3.PONT

Amennyiben a Megrendelő az élő tanfolyamot/rendezvényt a tanfolyam megkezdése után hagyja félbe, a lemondott tanfolyamra befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség, az kiszámlázásra kerül a Megrendelő felé. A Megrendelő a következő tanfolyamon folytathatja félbehagyott tanulmányait, az addig befizetett tandíj 50%-nak beszámításával. A befizetett tanfolyami díj 50%-a a következő azonos nevű tanfolyamra vihető át a fentiek függvényében, utána érvényét veszíti a lehetőség és a fennmaradó tandíj nem használható fel másra.

Átjelentkezési feltételek: 2.verzió:,  Árak, fizetési feltételek, Átjelentkezési feltételek 3. feltétel

5.2.4.PONT

A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a fentiektől eltérően döntsön egyes esetekben. Amennyiben a képzés a Szolgáltatónak felróható ok miatt híúsul meg, a Szolgáltató visszautalja a (első részlet, előleg vagy a képzés) díjának 90%-át. A Megrendelő által igénybe vett élő tanfolyam/rendezvény /szolgáltatás árának 10%-t kezelési költségként számolja el a Szolgáltató. Kapcsolódó szerződéspont:  Átjelentkezési feltételek: 1. verzió: és Átjelentkezési feltételek 3. feltétel, illetve Árak, fizetési feltételek

5.2.5.PONT

A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy egyes megrendeléseket, jelentkezéseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a Megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet. Elutasított jelentkezés esetén a Szolgáltató visszautalja a résztvevő befizetésének 100 %-t.

5.3. ÁTJELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

5.3.1. VERZIÓ:

Két héten kívüli időpontban történő átjelentkezés: A Megrendelő jogosult élő tanfolyam/rendezvény előtti 14. napig a jelentkezését elektronikus, írásos formában (e-mailben) megváltoztatni és kérheti azt az azonos képzést meghirdetett következő tanfolyamra áttenni. Ekkor a befizetése 100%-ban, (előleg vagy a képzési díj) a soron következő tanfolyamra felhasználható. Amennyiben az azonos képzést meghirdetett időben legközelebbi tanfolyam időpontja sem felel meg a Megrendelőnek, a jelentkezési szándékát vissza kell vonni, és a Jelentkezés lemondása, 1.-es pont szerint kell eljárni.

Kapcsolódó szerződéspont: Árak, fizetési feltételek, és Átjelentkezési feltételek 3. feltétel

5.3.2. VERZIÓ:

A Megrendelő jogosult élő tanfolyam/rendezvény előtti 14. napon vagy két héten belül megváltoztatni jelentkezését elektronikus, írásos formában (e-mailben), és kérheti jelentkezését az azonos képzési szinten meghirdetett következő tanfolyamra áttenni.  Ekkor a Megrendelő a befizetés (első részlet, előleg vagy a képzési díj) díjának 50% át használhatja fel erre a képzésre, a Szolgáltató a befizetés 50%-t kezelési költségként számolja el, mivel a tréninget, rendezvényt a le nem mondott jelentkezésére tekintettel szervezi.

Kapcsolódó szerződéspont: Árak, fizetési feltételek, és Átjelentkezési feltételek 3. feltétel

5.3.3. FELTÉTEL

Átjelentkezéskor a befizetett tanfolyami díj kizárólag azonos képzésen levő, legközelebbi tanfolyamra vihető át. A Megrendelőnek a tanfolyamról való lemondását követő két héten belül rendelkeznie kell az átjelentkezéséről és értesítenie arról az ügyfélszolgálatot, különben az általa befizetett díj nem használható fel később.

Ettől eltérő esetekben érvényét veszíti az átjelentkezés lehetősége és a fennmaradó tandíj nem használható fel másra, befizetett tanfolyami díj visszafizetésére a megfelelő pont lemondási feltételei érvényesek, mely szerint kiszámlázásra kerül a befizetés a Megrendelő felé.

5.4. EGYÉNI ÖNISMERETI TANÁCSADÁS, JÓGATERÁPIA, JÓGAÓRÁK

5.4.1.

BEJELENTKEZÉS:
Az egyéni konzultációkon való részvételhez bejelentkezés szükséges.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Amennyiben nem tud részt venni a konzultáción, díjmentesen órakezdés előtt 24 órával mondható le a foglalás – magánóra esetében is. Ellenkező esetben az óra díját átutalással szükséges rendezni, vagy a következő alkalomkor készpénzben.

5.4.2.
a.) A konzultáción és jóga órákon való részvételhez online bejelentkezés/lemondás szükséges e-mailben.

b.) Fizetési lehetőség: készpénzes vagy bankkártyás fizetés a helyszínen.

c.) Továbbá: Mint az órán, programon résztvevő (online és személyes, csoportos órán egyaránt), tudomásul veszem, hogy:

Az általam végzendő jógatevékenység a legnagyobb gondosság és körültekintés mellett is személyi sérülés veszélyét hordozhatja.

A jógaoktatók óráit saját felelősségemre végzem, illetve veszem igénybe.

A jógaoktatók a tevékenység során bekövetkező esetleges balesetekért, személyi sérülésért és az óra helyszínére hozott értéktárgyakért (elveszés, lopás, stb.) felelősség nem terheli.

Babás jógaórán saját magam vagyok a felelős magamért, a kisbabámért és minden vele végzett gyakorlatért.

A babás jógaóra nem ad diagnózist babám fejlődéséről. Nem helyettesíti a védőnő, gyermekorvos és egyéb szakember véleményét, vizsgálatát.

Kijelentem, hogy

jógaórámat kizáró betegségem (vagy babámnak), sérülésem nincs – amennyiben van ezzel kapcsolatban teljeskörűen tájékoztattam a jógaoktatót.

várandósan az órán kizárólag akkor veszek részt, ha az orvosom engedélyezte a mozgást a várandóságom alatt.

kijelentem, hogy bármilyen kétségem van azt illetően, hogy megengedett számomra a mozgás, nem az oktatót kérdezem, hanem orvossal egyeztetek.

5.5. AJÁNDÉKUTALVÁNYOK:

Az ajándékutalványok vásárlástól számítva 2 hónapig használhatóak fel.

5.6. FOTÓK ÉS VIDEÓFELVÉTELEK

Szolgáltató rendezvényein és tanfolyamain fotókat és videófelvételeket készíthet. A fotó és videófelvételeket Szolgáltató felhasználhatja és publikálhatja marketing-, üzletszerzési és egyéb célokból a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon, közösségi oldalakon, szellemi termékekben és nyomdai reklámanyagokban. Az ÁSZF elfogadásával a rendezvények és tanfolyamok résztvevője a fenti feltételeket elfogadja, fotó vagy videóanyagokban való esetleges megjelenés esetén semmilyen jogi és anyagi követeléssel nem élhet, saját maga Szolgáltató külön engedélye nélkül Szolgáltató rendezvényein és tanfolyamain fotó- hang- és videófelvételeket nem készíthet vagy publikálhat.

5.7. PANASZKEZELÉS

A Megrendelő a szolgáltatással vagy Szolgáltatók tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül továbbíthatja.
A panasszal fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)